SİGORTA EKSPER SINAVI

 

2023 SİGORTA EKSPER

 

2023 SİGORTA EKSPER

2023 SİGORTA EKSPER

 

2023 SİGORTA EKSPER

2023 SİGORTA EKSPER

 

2023 SİGORTA EKSPER

2023 SİGORTA EKSPER

2023 SİGORTA EKSPER

 

SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSU ESASLARI
Sigorta Eksperliği Kursuna katılmaya hak kazanan adaylardan istenen evraklar, adayın
başvuru için gerekli şartları yerine getirmediğini ya da başvuru formu aracılığıyla beyan ettiği
bilgilerin doğru olmadığını ortaya çıkarması halinde, adayların, sınav ve eğitim hakkı iptal
edilecek ve yatırmış olduğu ücretler iade edilmeyecektir. Bu durumda, bu adayların yerine,
yedek adaylardan, ilgili il grubu ve branş bazındaki yedek sırasına göre, alım
yapılacaktır. Kursa katılmaya hak kazanan adaylardan, kurs başvurusunu zamanında
tamamlamayanların yerine de yine yedekten alım yapılacaktır. Yedekten alım
yapılacağına ilişkin duyurular SEGEM internet sayfasında(www.segem.org.tr)
yayımlanacaktır. Bu duyuruların takibi ve duyuruda ilan edilen süreler kapsamında,
gerekli işlemlerin tamamlanması adayın sorumluluğundadır. Adaylara, telefon, posta ya
da e-posta ile bilgilendirme yapılmayacaktır.
Kursun Kapsamı
Kursta tüm adaylara öncelikle temel sigortacılık eğitimi verilecek, ardından branşlara
göre uzmanlık eğitimlerine geçilecektir