Sigortanın İşlevleri

Sigorta;

Sigortanın İşlevleri Ekonomik ve sosyal hayatta ön görülebilirdik ve emniyet sağlar.

Kredi teminine yardım eder.

Tasarrufu geliştirir, sermaye oluşumuna katkı sağlar. Toplumda huzur ve güven tesis eder, dayanışmayı sağlar.

Ayrıca sigorta; Uluslararası ilişkileri geliştirir.

Finansal istikrarı artırır.

Girişimcileri destekler, iş sürekliliği sağlar.

Sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskıyı hafifletir. Finansal sistemin etkinliğini artırır.

Sigorta Sözleşmesi: Türk Ticaret Kanununa Göre Sigortacı Şunlardan Sorunludur; Riziko meydana gelirse tazminat öder.

Kişi/kişilerin hayat süreleri/hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar nedeniyle para öder. Diğer edimlerde bulunur.

Tazminat Sorumluluğunun ortaya çıkması için riziko şu şartlarda gerçekleşmelidir; Sözleşme belirtilen sürede Coğrafi yerde Sigortacının sorumluluğuna girdiği beyan ve kabul olunan hallerden biri somut bir şekilde ortaya çıkmalıdır.

Genel şartlara ekli özel şartlar dâhilinde gerçekleşmelidir.
Ayrıca sözleşmenin kurulmasından önceki bir tarihten itibaren sigorta yaptırılabilir.

Sigortacı, sözleşmede ön görülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zararlardan Sorumludur. Kanunla yasak edilmiş ve ahlaka aykırı fiilden doğabilecek bir zarara karşı sigorta yapılamaz. Sigortanın İşlevleri

Sigorta Poliçesinde Bulunması Gereken Unsurlar:

Sigortacının, sigorta ettirenin/sigortadan faydalanacak kişinin adı soyadı-ticaret unvanı-ikametgâhı, Sigortanın konusu Teminat süreleri Sigorta bedeli, prim tutarı, ödeme zamanı, yeri. Teminat kapsamındaki rizikoların gerçek niteliklerini belirleyen tüm haller Poliçenin düzenlenme tarihi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış ve zahmetsizce okunabilecek tarzda bastırılmış sigorta genel şartlarının bulunması gerekir.

Sigortanın İşlevleri

Facebook grubumuz için tıklayınız

50 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

20 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

10 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ