Eksik Sigorta

Poliçenizi yaptırdınız içiniz rahat peki poliçe içeriğini kontrol ettiniz mi var mı bir eksik?

Gelin size eksik sigortadan bahsedeyim.

Aracınız yada eviniz Sigortalanan X ürününüz diyelim ki 200 bin TL  ama poliçede 100 bin TL değerle sigortalanmışsa bu bir eksik sigortaddır.

Risk yani hasar meydana geldiğinde bu zararınızın belli bir miktarının ödenmeyeceği anlamına gelir.

Bu tür durumlar ile karşı karşıya kalmamak için lütfen poliçenizi acentenizden isteyin ve bir göz atın. risk oluşmadan var sa hata düzeltin.

Şimdi gelin eksik sigortaya maruz kaldığınızda nasıl bir hesaplama yapılıyor ona bir göz atalım.

Literatürde eksik sigorta, “poliçe üzerinde belirtilen sigorta bedelinin sigorta değerinin
altında olması” olarak tanımlanır.

Eksik sigorta mevcut olduğunda, riskin gerçekleşmesi sonucu hasar
gören eşya mevcut halde de piyasada bir değer ifade ediyorsa, sovtajın satılmasından elde
edilen gelirin ya da sovtajın değerinin sigortalı ile şirket arasında paylaştırılması
gerekmektedir.

Sovtaj da ne dediğinizi duyar gibiyim 🙂

Sovtaj, sigortacılıkta hasara uğrayan kıymetlerin satılarak sigorta şirketinin giderlerinin azaltılması. Halefiyet ilkesi gereğince, sigortacı, ödediği hasar miktarınca sigortalının yerine geçer. Bunun bir sonucu, hasar gören ve tazminat olarak ödenen malın mülkiyetinin sigortacıya geçmesidir.

Yani pert olan aracınıza karşılık zararınızı ödeyen şirket aracınızın hurdasını geri kalan parçalarını satıp ödediği miktarın bir kısmını geri kazanması durumuna sovtaj deniyor.

Sovtaj gelirinden şirketin yararlanacağı tutar, sigorta bedelinin sigorta
değerine olan oranı ile sovtaj değerinin / gelirinin çarpılması suretiyle bulunur.

Örnek 1:

Sigorta bedeli : 30.000 TL
Sigorta değeri : 40.000 TL
Hasar : 10.000 TL
Ödenecek tazminat: 7.500 TL (10.000 TL * (30.000 / 40.000))

Örnek 2:

Sigorta bedeli : 30.000 TL
Sigorta değeri : 40.000 TL
Hasar : 40.000 TL
Sovtaj değeri : Yok
Ödenecek tazminat: 30.000 TL (sigorta bedeli)

Örnek 3:

Sigorta bedeli : 30.000 TL
Sigorta değeri : 40.000 TL
Hasar : 35.000 TL
Sovtaj değeri : 15.000 TL
Ödenecek tazminat
Sovtaj şirkete kalırsa= 33.750 TL (30.000 TL + 15.000 TL * (10.000/40.000))
Sovtaj sigortalıya kalırsa= 18.750 TL (30.000 TL – 15.000 TL * (30.000 / 40.000))

Yukarıda açıklanan üçüncü örnekte, riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen
zararın sigorta bedelini aşması nedeniyle, sigorta konusu eşya tam hasara uğramış kabul
edilir. Ancak, hasar gören eşya piyasada halen bir değer ifade ettiğinden, sovtaj geliri sigortalı
ile şirket arasında sigorta bedelinin ve eksik sigorta tutarının sigorta değerine oranlarına göre
paylaşılır. Örnekte sovtaj değeri 15.000 TL olduğu ve sigorta bedelinin sigorta değerine oranı
% 75 (30.000 / 40.000) olduğu için sovtaj gelirinin 11.250 TL (% 75 * 15.000 TL)’sine şirket,
3.750 TL (15.000 * % 25)’sine ise sigortalı hak kazanır. Bu nedenle, eksik sigortanın
mevcudiyetinde, riskin gerçekleşmesi halinde hasara uğrayan eşya hasarlı halde iken bir değer
ifade etmeye devam ediyorsa, şirket, sovtajın kendine kalması halinde sigorta bedelinin
üzerinde bir ödeme yapmak durumunda kalabilmektedir.
Yapılan denetimde, şirketin eksik sigortanın mevcut olması halinde ödenecek
tazminatı yukarıda açıklanan esaslara göre hesaplamakta olup olmadığı araştırılır.

sizde aklınıza takılan konuları sorun kaleme alalım

sağlıkla kalın.