SEGEM SINAVI ONLİNE TEST
Segem Sınavı en az kaç puanla geçilir?
Sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı olur.
Segem teknik personel sınavında kaç soru soruluyor?
Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup 100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı sayılacaktır. Sınav süresi 60 dakikadır.
Segem belgesi geçerlilik süresi var mı?
Segem belgesinin geçerlilik süresi bulunmamakta olup yenileme sınavlarına katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Segem sınavı kimler girebilir?
Sigortacılık sektöründe yer almak isteyen herkesin SEGEM belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan kişilerin sigorta poliçesi satmaya izinleri yoktur. SEGEM belgesi almak için internet üzerinden SEGEM sınavlarına başvurmak daha sonra da sınava girerek başarılı olmak gerekir.
Lise Mezunları Sigorta Acentesi Açabilir mi?

İlk Defa Katılacaklar İçin;
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Süresi : 1-25 Ağustos 2023
Eğitim İzleme Süresi : 2 Ağustos-16 Eylül 2023
Sınav Hizmet Bedeli : 399 TL
Sınav Tarihi : 16 Eylül 2023
Sınav Merkezleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Siirt

19 Temmuz 2014 ve Daha Sonraki Tarihlerde Düzenlenen Sınavlarda Başarısız Olmuş (58 ve
altında puan almış) Adaylar İçin;
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Başvuru Süresi : 1-25 Ağustos 2023
Eğitim İzleme Süresi : 2 Ağustos-16 Eylül 2023
Sınav Hizmet Bedeli : 239 TL
Sınav Tarihi : 16 Eylül 2023
Sınav Merkezleri: Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Siirt

Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Sınav sırasında (üniversite veya devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile) tuvalet
ihtiyacını karşılamak zorunda olduğunu sınav başvuru süresi içinde belgeleyen ve Merkezimizce uygun
görülen adaylar (“5.7.Özel Durumlar” başlıklı bölümde detaylı açıklama mevcuttur) hariç olmak üzere
sınav evrakları dağıtıldıktan sonra adayların, her ne sebeple olursa olsun kısa bir süre için bile olsa
(tuvalete gitmek, rahatsızlık vb. dahil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Sınav salonundan ayrılan
adaylar, tekrar sınav salonuna alınmaz ve sınavlarına devam etmesine izin verilmez.
Adayların sınava cep telefonu, kablolu/kablosuz kulaklık, cep bilgisayarı, çağrı cihazı, fotoğraf
makinası, telsiz, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, akıllı saat vb. araçlarla, her tür
bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla girmeleri; sınav süresince birbirleriyle konuşmaları, kopya
çekmeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kağıt kullanmaları veya cevaplarını başka
kağıda yazmaları, sözlük veya sözlük işlevi olan yardımcı araçlar kullanmaları, birbirlerinden kalem, silgi
vb. almaları, sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, birşeyler yiyip içmeleri ve sınav düzenini
bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.
Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, cihaz vb. üstlerinde bulundurduğu tespit edilen
adayların durumu Sınav Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.