Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi(SBM)
Sigorta uygulamalarına ilişkin güvenilir veri elde edilebilmesi amacıyla kuruldu.
Alt bilgi merkezleri;
Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim
Merkezi(TRAMER),Hayat Sigortası Bilgi ve
Gözetim Merkezi(HAYMER), Sağlık
Sigortası Bilgi ve Gözetim
Merkezi(SAGMER), Sigorta Hasar Takip ve
Gözetim Merkezi(HATMER)
Tramer ’in Amaçları: Trafik sigortalarıyla ilgili güvenilir istatistikleri almak, uygulama
birliği sağlamak, sigorta sahtekârlıklarını önlemek, sigorta sistemine olan güveni
artırmak, tazminat ödemelerini düzenli gerçekleştirmek, zorunlu sigorta yaptırmayan
motorlu araç işletenlerini tespit etmek, sigortalılık oranlarının arttırılmasını
sağlamaktır.
Haymer; hayat ve kaza branşlarında
Sagmer; Sağlık ve hastalık branşlarında faaliyet gösterir.
Bu iki merkez; Sigorta ürünlerine ait istatistiklerin doğru biçimde oluşturulması,
kamu gözetim ve denetim etkinliğinin artırılması amaçlanır.
Hatmer: Sigorta hasar ve gözetim merkezidir. Sigorta branşlarıyla ilgili etkin
hasar yönetiminin sağlanmasını amaçlar.

 

VIP ücretli grup hakkında bilgi veriyorum;
Whatsapp üzerinden bir grup
Haftada iki gün akşam saat 21:00 de soru cevap aktivitesi yapıyoruz interaktif
Tüm konuları içeren pdf paylaşıyorum daha önce paylaşılanlarında gruba girdiğinizde atıyorum
Haftada 3-4 test atıyorum gruba çözüyorsunuz
Sınav haftası her aksam interaktif soru cevap yapıyoruz sınavda çıkma ihtimali olan popüler soruları deyim yerindeyse ezberleyip öğreniyorsunuz. Özellikle ortalama 10 soru çıkan İslam da sigortacılık konuları için detaylı soru çözüyoruz. Aktivitelerde bazı önemli soruları senaryo ile açıklıyorum aklınızda daha kalıcı oluyor
Grubun başarı oranı %95 üzerinde
Daha önce katılan arkadaşların sınav sonrası yorumları İnstagram profilimde öne çıkanlarda yüzlerce mesaj var okuyabilirsiniz.