SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sigortacılık Genel Müdürlüğü, sektörün gereksinim duyduğu mevzuatın çıkarılması hususunda çalışmalar yapar ve mevzuatın çıkarılmasını sağlar. Hazine Müşteşarlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görevleri: [1]

  1. Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin ve bunların ek ve değişikliklerinin verdiği görevleri yürütmek,
  2. Sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek,
  3. Ülke sigortacılığının gelişmesi ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarda uygulanmasını izlemek,
  4. Hazine Müsteşarlığınca verilecek benzeri yükümlülükleri yerine getirmektir.

[1] www.hazine.gov.tr