Can sigortalarının kapsamı nedir?

Sigorta, genellikle mülk, can ve sağlık, hukuk, sorumluluk gibi. Kişilerin sahip olduğu ancak bu alanlarda çıkan sorunların kişiye sorun yaşatabileceği durumları garanti altına almak için imzalanan poliçe olarak bilinmektedir. Örneğin kişiler dolu hasarı, çalınma, kaza sonucu oluşabilecek oto hasar gibi durumlardan araçlarını; yangın, deprem gibi afetlerden evlerini korumak için mal sigortası gibi sigorta poliçeleri imzalamaktadır.

Bunun yanında hayatlarını, sağlıklarını, yakınlarının geleceğini garanti almak isteyen kişiler hayat sigortası, kaza sigortası ya da sağlık sigortası gibi can sigortalarına başvurmaktadır. Biz ise bu yazımızda can sigortalarını inceleyeceğiz.

Can Sigortaları;

Can sigortaları, en basit şekliyle kişilerin sağlığını, hayatını, vefat durumundan sonra yakınlarının geleceğini garanti altına alan sigortalardır. Kişi kendi hayatını koruma almak için genellikle kaza sigortası ya da sağlık poliçesi imzalarken kendi hayatından sonra yakınlarının geleceğini koruma altına almak için bir hayat sigortası yaptırır.

Kaza sigortasının kapsamı, kişinin işte ya da günlük hayatta başına gelebilecek beklenmedik talihsizlikler sonucunda kişi hasar alırsa bunu karşılamak, hatta bazen bu durumlarda kişiye bir miktar tazminat ödenmesini sağlamaktır. Çünkü bazen kişiler aldıkları hasarlar sonucunda çalışamayacak hale gelir ve geçimini sağlamak için herhangi bir şey yapamaz. Bu kişi eğer ailesine gelir getiren tek kişi ise hem kişinin kendisi hem de aile üyeleri zora girecektir. İşte böyle durumlarda kaza sigortaları kişileri ve ailelerini zorluklardan kurtarabilir.

Hayat sigortası ise genellikle kişinin hayatının ileri kısımlarında kendisini ya da vefatından sonra kişinin ailesini koruma altına almak için yaptırdığı bir sigortadır.

Bu sigorta sonucunda kişi yaşı ilerleyip de çalışamaz hale geldiğinde zora düşmez, bir kredi çekip de ödeyemez hale gelirse ya da vefat edip kredi ödemesi ailesine kalırsa bu kredi sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Bir diğer sigorta ise sağlık poliçesi, ya da diğer ismiyle sağlık sigortasıdır. Bu sigorta kapsamında kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanırken ekonomik olarak zorlanmaz. Sağlık poliçelerinin kapsamlarına göre alınabilecek sağlık hizmetlerinin de kapsamı değişiklik göstermektedir. Bu sebeple kişiler yıl içinde ihtiyaç duyabilecekleri beklenmedik sağlık hizmetlerini düşünerek yeterli kapsamda bir poliçe yapmalıdır.