Kategori: Segem

Halefiyet Prensibi

Halefiyet Prensibi: Sigortacı sigortalıya ödediği tazminat oranında hukuken sigortalının yerine geçer. Sigortalının