SEGEM 2021 Sınav Deneme Testleri 10 soru Hızlı Test

Güvence Hesabı

Hesap, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (yaralanma, sakatlık,
ölüm gibi) zarar görenlerin tedavi masraflarını karşılamak ve kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık
tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemelerini
yapmak amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan hesaptır.

Güvence Hesabına:

a. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
b. Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların
neden olduğu bedensel zararlar için,
c. Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya
da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
d. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu
tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
e. Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için
başvurulur.
Gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen hesaptan karşılanmasına karar verme
yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.
Güvence Hesabı kapsamına giren sigortalar ise şunlardır:
a. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası.
b. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası.
c. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası.
d. Tüp gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası.
e. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası.
f. Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri