SEGEM KASIM SORULAR

SEGEM KASIM SORULAR 2023 Segem kasım sınavında çıkabilecek sorulardan oluşan deneme testi

Segem sınavına hazırlık için en doğru adres sigortahocasi

her test güncel

her gün kontrol edilen bir site

sınava hazırlanmak için başka kaynak gerekmez

sizde instagram sayfamızı takip ediniz

güncel konulardan bilgiler ve testler paylaşıyorum

 

SEGEM KASIM SORULAR 2023

1) Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?
10 puan
A) Murabaha
B) Mudarebe
C) Muşarekere
D) Hibe
2) Bir tarafın sermaye ve diğer tarafın da emeğini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?
10 puan
A) Murabaha
B) Mudarebe
C) Muşarekere
D) İstisna
3) Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?
10 puan
A) Zararı sermayedar üstlenir.
B) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.
C) Zararı emeği koyan üstlenir.
D) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.
4) Mudarebe sözleşmesinde kar nasıl bölüşülür?
10 puan
A) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür
B) Karın çoğunu sermayedar alır
C) Karın çoğunu emeği koyan alır
D) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür
5) Aşağıdakilerden hangisi zarar olursa sermaye sahibinin zararı karşıladığı, emek sahibinin ise emeğinin boşa gittiği sözleşme türüdür?
10 puan
A) Murabaha
B) Mudarebe
C) Muşareke
D) İcare (Kira)
6) İki veya daha fazla kişinin sermayesini ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesine ne denir?
10 puan
A) Muşareke
B) Murabaha
C) Sarf
D) Mudarebe
7) Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?
10 puan
A) Kar ortaklara eşit oranda bölüştürülür.
B) Kar sermaye oranında bölüştürülür.
C) Elde edilen kara göre karar verilir.
D) Kar baştan anlaşılan orana göre bölüştürülür.
8) Muşareke ortaklığında zarar olması durumunda zarar ortaklara nasıl yansıtılır?
10 puan
A) Zararı en çok sermaye koyan üstlenir
B) Zarar ortaklar arasında eşit oranda üstlenilir.
C) Zarar ortakların sermayesine göre üstlenilir
D) Zarar ortaklar arasındaki anlaşmaya göre üstlenilir.
9) Döviz mübadele işlemleri muamelat fıkhında nasıl isimlendirilir?
10 puan
A) Selem
B) İstisna
C) Sarf
D) Karz
10) Leasing işlemleri muamelat fıkhında hangi sözleşme türüne girmektedir?
10 puan
A) Kefalet
B) Vekalet
C) İcare (Kira)
D) Rehin